MODULO architects - Gemeente JETTE Brussel (Jette) - kinderdagverblijf van 25 plaatsen (passief gebouw)

Gemeente JETTE
Brussel (Jette)

nieuwbouw: kinderdagverblijf van 25 plaatsen (passief gebouw)
architectuuropdracht en technieken

jaar: 2012
oppervlakte: 357 m²

stabiliteit: IMHOTEP
technieken: IMHOTEP

Door zijn ligging op een hoekperceel vormt deze passieve crèche voor 25 kinderen het hart van een nieuwe residentiële wijk. Het project heeft een bijzondere relatie met de omgeving, met de omwonenden, terwijl het interieur inspeelt op de leefwereld van de allerkleinsten.

De efficiënt ontworpen utilitaire ruimtes vormen de schakel tussen de verschillende leefruimtes die zo hun bescheiden afmetingen maximaal kunnen benutten.

Door een doordacht energetisch concept gaat het gebouw veel verder dan de normen die doorgaans aan dit soort gebouwen gesteld worden. Zo is het gebouw bijzonder goed geïsoleerd, maakt het optimaal gebruik van de beschikbare warmtewinsten, beschikt het over een efficiënte energieproductie. Het passiefgebouw weerspiegelt de maatschappelijke bekommernis omtrent doordacht energiegebruik en duurzame ontwikkeling.